Yazar : Azmizâde Refik Bey

Telif

Tenbîhü’l-ifhâm ilâ metâlibü’l-hayâti’l-ictimâiyye ve’l-İslâm

Müellif Mısır'da iken Mevsuât risalesi adında bir dergide Metâlibü'l-hayâti'l-ictimâiyye ve'l-İslâm başlığı altında beş makale kaleme aldığını; daha sonra müslümanların gerilemesinin, ataletlerinin sebeplerini izah eden bir ...

Rafik Bey el-Azm Azmizâde Refik Bey