Yazar : Aziz Efendi

Telif

Kânûnnâme-i sultânî

Sultan IV. Murad'a takdim edilmek üzere kaleme alınan eser, dönemin sıkıntıları hakkında ıslahat maksadıyla kaleme alınmıştır. Eserde bu sıkıntılara dair çarelere yer verilirken önceki dönem kanunlarına da değinilmiştir. ...

Aziz Efendi