Yazar : Ayn Ali Efendi

Telif

Kânûnnâme-i Osmânî

Eser dönemin Osmanlı sadrazamı Kuyucu Murad Paşa'ya ithafen 1016 (1607) tarihinde kaleme alınmıştır. Eserine "bu makalenin tahririne sebeb oldur ki…" şeklinde giriş yaparak başlayan müellif eseri eski ve yeni kayıt defterlerinden ve ...

Ayn Ali Efendi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle-i vazife-horan ve merâtib-i bendegân-ı Âl-i Osmân

Eser dönemin Osmanlı sadrazamı Kuyucu Murad Paşa'nın emriyle hicrî 1018 (1609) yılında Recep, Şaban ve Ramazan aylarında alınan mevâcipler baz alınarak hazırlanmıştır. Bu anlamda eserde devlet kademelerindeki memurların aldıkları ...

Ayn Ali Efendi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi