Yazar : Avnî Ömer Efendi

Telif

Kânûn-ı Osmanî

Eser Osmanlı Devleti'nin tımar sistemini konu alan bir kitaptır. Müellif ilk olarak şer'î kanunlarda araziler konusunu ele alarak esere giriş yapmakta ve arazileri arz-ı öşrî, arz-ı harâciyye ve arz-ı memleket olmak üzere üç kısma ...

Avnî Ömer Efendi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi