Yazar : Alim b. Muhammed

Telif

Tâcü’s-sa'âde ve ünvânü’s-siyâde

Hükümdar için yapılan bazı ahlakî, dînî ve siyâsî nasihatleri, hikmetli sözleri ve konularla ilgili hadisleri ihtiva etmektedir. Eserde özellikle Aristo, Eflatun, Pisagor vb. bazı filozofların ve İskender, Erdeşir, Enûşirvân, ...

Kaşgarî Alim b. Muhammed Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi