Yazar : Ali eş-Şîrâzî

Telif

Düstûrü'l-vüzerâ

Eser Yavuz Sultan Selim Han dönemi paşalarından Mustafa Paşa'ya ithaf edilmiştir. Müellifin girişte ifade ettiğine göre eser bir mukaddime, üç bab ve bir hâtimeden müteşekkildir. Eser daha önce kaleme alınan Farsça ve Arapça ...

Ali eş-Şîrâzî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi