Yazar : Ali el-Müttekî

Telif

er-Rütbetü'l-fâhira fî nesâihi'l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Ali el-Müttekî