Yazar : Ali el-Ferrâ

Telif

Mehâsinü'l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Ali el-Ferrâ