Yazar : Ali Çelebî.

Tercüme

Tercüme-i nisâbü'l-ihtisâb

Eser Şeyh Ömer b. Muhammed eş-Şâmî el-Hanefî'nin Nisâbü'l-ihtisâb adlı eserinin Türkçe tercümesi olup muhtasar olarak kaleme ...

Ali Cevherî Ali Çelebî. Talik Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi