Yazar : Ali b. Rabben et-Taberî

Telif

Tuhfetü'l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Ali b. Rabben et-Taberî