Yazar : Ali b. Ebû Hafs b. Fakih Mahmud el-İsfahânî

Telif

Tuhfetü'l-mülûk

Eserinin girişinde müellif eski büyüklerin, geçmiş ve aynı dönem hükümdarlarının âdâbını ve onların nasihatlerini kendisinden önce düzenlediklerini mülahaza ettiğini belirtir. Büyük ve fazilet sahibi emirlerin kendisinden ...

Ali b. Ebû Hafs b. Fakih Mahmud el-İsfahânî