Yazar : Ali Alvân el-Hamevî

Telif

en-Nesâ’ihu’l-mühimme li’l-mülûk ve’l-e’imme

Müstakil olarak tek bir alana hasredilemeyecek içeriğe sahip bu eser, hükümdarlar ve imamlara yönelik dinî, ahlâkî, mâli, askerî, hukûkî vb. konularda çeşitli nasihatleri içeren bir kitaptır. Eserde konular daha çok hadis ve ...

Ali Alvân el-Hamevî