Yazar : Ahmedü’l-Yemenî

Tercüme

Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâseti li-Aristotâlîs

Tercüme-i Sırrü'l-Esrâr olarak da bilinen bu eser Aristo’ya nispet edilen ve İslam kültüründe Sırrü'l-Esrâr olarak anılan eserinin bir başka mütercim tarafından yapılmış Arapça tercümesidir. Eserde Aristo'nun siyaset ile ilgili ...

Ahmedü’l-Yemenî Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi