Yazar : Ahmed Resmî Efendi

Telif

Lâyiha

Eser dönemin Sadrazamı Muhsinzâde Muhammed Paşa'ya milâdî 1769'da Osmanlı-Ruş savaşıyla ortaya çıkan Eflak ve Boğdan meseleleri dolayısıyla takdim edilen bir makaleden müteşekkildir. Müellif Sadrazam Muhsinzâde Muhammed Paşa'ya ...

Ahmed Resmî Efendi Talik İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı