Yazar : Ahmed el-Müceylidî

Telif

et-Teysîr fî ahkâmi't-ta'sîr

Eserin günümüze ulaştığı ...

Ahmed el-Müceylidî