Yazar : Ahmed Cevdet Paşa

Tercüme

Tercüme-i mukaddime-i İbn Haldûn

Eser Mukaddime-i İbn Haldûn’un fasl-ı sâdisinin tercümesidir. Mütercim eseri hicrî 1275 yılının Şaban ayının sonlarında kaleme almıştır. Eserin bu faslında fikr-i insânî, akl-ı tecrübî, beşerî ilimler, peygamberlerin ...

Ahmed Cevdet Paşa