Yazar : Ahmed b. Ukde el-Kûfî

Telif

Sulhu'l-Hasan ve'l-Muaviye

Eserin günümüze ulaştığı ...

İbn Ukde Ahmed b. Ukde el-Kûfî

Telif

Kitâbü'ş-şûrâ

Eserin günümüze ulaştığı ...

İbn Ukde Ahmed b. Ukde el-Kûfî