Yazar : Ahmed b. Sa`d b. Mehdî b. Abdüsselâm/Abdüssamed el

Telif

el-Letâifü’l-Alâiyye fi’l-fezâili’s-seniyye

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykûbâd’a ithafen hicrî Zilkâde 625 tarihinde kaleme aldığı bu eserine müellif uzunca bir girişle başlar. Girişte yaşadığı bazı sıkıntılar ve talihsizlikler dolayısıyla Ermenistan'dan ...

Ahmed b. Sa`d b. Mehdî b. Abdüsselâm/Abdüssamed el Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi