Yazar : Ahmed b. Nasr ed-Dâvûdî

Telif

Kitâbu'l-emvâl

Eser adından da anlaşılacağı üzere çeşitli yönlerden malları konu edinen siyasî-iktisâdî-fıkhî alana dair bir kitaptır. Toplamda dört ayrı cüz halinde tasnif edilen ve eserine "ümeranın sorumluluğunu insanlar adına ...

Ahmed b. Nasr ed-Dâvûdî