Yazar : Ahmed b. Muhammed el-Ceyliyy el-İsfeheyziyyî

Telif

Minhâcü’l-vüzerâ ve sirâcü’l-ümerâ

Hicrî 729'da kaleme alınan bu eser Ğiyâseddin Muhammed b. el-Mahdûm'a ithafen kaleme alınmıştır. Esere uzunca bir giriş yapan müellif, Ğiyâseddin Muhammed b. el-Mahdûm'un adalet ve fazileti ihtiva eden sözlerin toplanmasını ...

Ahmed b. Muhammed el-Ceyliyy el-İsfeheyziyyî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi