Yazar : Ahmed b. Mahmud

Tercüme

Fer‘i Ikdü’l-cedîd

Eser Vezir İbn Talha’nın (Ebu Salim Kemaleddîn Muhammed b. Talha el-Adevi en-Nasibî (ö. 652/1254)) Eyyûbî hükümdarı Melik Saîd'e ithafen kaleme almış olduğu dinî, siyâsî ve ahlâki konuları ihtiva eden el-İkdü’l-ferid ...

Ahmed b. Mahmud İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi