Yazar : Ahmed b. İbrâhîm en-Nîsâbûrî

Telif

İsbâtü'l-imâme

Eser adından da anlaşılacağı üzere imâmet meselesine değinen müstakil kitaplardan biridir. Müellif eserinde imâmetin gerekliliği, şartları, imama ittibâ', imamların vasıfları vb. konulara yer ...

Ahmed b. İbrâhîm en-Nîsâbûrî