Yazar : Ahmed b. Hüsameddîn el-Amâsî

Telif

Mir’âtü’l-mülûk

Eser yazıldığı devirde henüz Osmanlı devltenin başına geçmemiş olan Amasya hâkimi Çelebî Mehmed için milâdî 1406 tarihinde kaleme alınmıştır. Bu anlamda eser Osmanlı siyaset literatüründe ilkler arasında yer alır. Klasik ...

Ahmed b. Hüsameddîn el-Amâsî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi