Yazar : Ahmedî

Telif

İskendernâme

Eser Nizâmî’nin İskendernâme adlı eserinin hicrî 792'de (1390) Emir Süleyman'a ithafen kaleme alınan nazîresidir. Eser ayrıca Osmanlı tarihini ele alan manzûm eserlerin ilk örneklerindendir. Eser Makedonyalı Büyük İskender öncesi ...

Ahmedî