Yazar : Adudüddîn el-Îcî

Telif

el-Ahlâku'l-Adûdiyye

Müellif eserinde kendinden önceki felsefî ahlâk geleneği birikimini sistematik halde ve muhtasar olarak kısa bir "risâle" şeklinde işlemiştir. Eser Muhtasar fi’l-ahlâk, Muhtasar fî ilmi’l-ahlâk, Muhtasarü’l-ahlâk, Risâle fî ...

Adudüddîn el-Îcî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi