Yazar : Abdurrahmân Süreyya

Tercüme-Kısmî

Terceme-i akvamü’l-mesâlik fî ma‘rifeti ahvâli’l-memâlik

Eser Tunuslu Hayrettin Paşa'nın Akvamü’l-mesâlik fi ma‘rifeti ahvâli’l-memâlik adlı eserinin "mukaddime" kısmının Türkçe tercümesidir. Hayreddîn Paşa Avrupa ülkelerine yaptığı seyahatleri sırasında gördüklerini ...

Abdurrahmân Süreyya