Yazar : Abdülmecid Sivâsî

Telif

Letâ'ifü'l-ezhâr ve lezâ'izü'l-esmâr

Eser Sultan I. Ahmed'in emri üzerine kaleme alınan ve daha çok dînî-ahlâkî siyasî konulara ve bunlarla ilgili çeşitli nasihatlere yer veren bir kitaptır. Eserin dikkat çeken yönlerinden biri de müellifin ifadesiyle yaklaşık elliden ...

Abdülmecid Sivâsî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi