Yazar : Abdullâh Halim Efendi

Telif

Seyfü’l-izze ilâ hazreti sâhibi’d-devle

Eser Sultan III. Selim dönemi paşalarından İzzet Mehmed Paşa'ya ithaf edilmiş olup; bir mukaddime, sekiz fasıl ve bir hâtimeden ...

Abdullâh Halim Efendi Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi