Yazar : Abdullâh b. Salih el-Bahrî

Telif

Nizâm-ı devlete dâir risâle

Eserin girişinde Sulan Mustafa için ikinci sefer tahrir olunduğundan bahseden müellif eseri hicrî 1108 yılının Muharrem ayında Belgrad'da Çeşmebaşı olarak bilinen bölgede meydana gelen olaylar yüzünden Sultanın bizzat kendisinin ...

Abdullâh b. Salih el-Bahrî Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi