Yazar : Abdullâh b. Mübârek

Telif

Kitâbü’l-cihâd

Cihadın fazileti ve önemi, kimlerin şehit olduğu cihadın savaşta ve nefs mücadelesinde ne anlama geldiği gibi konular hakkında 262 hadis içermektedir ve bu konuda yazılan ilk ...

Abdullâh b. Mübârek