Yazar : Abdulhamîd Yahyâ el-Kâtib

Telif

Risâle ile'l-küttâb

Eser müellif tarafından devlet kurumlarındaki kâtiplere hitaben yapılan çeşitli tavsiyeleri ihtiva eden küçük hacimli bir kitaptır. Eserde kâtipliğin önemi ve kâtiplerin sorumluluklarına, inşâ kaidelerine dair bilgilere ve ...

Abdulhamîd Yahyâ el-Kâtib

Derleme

Risâletü Mervân li'bnihi

Eser Şakir Ergin'in ifadesiyle müellifin ""risâleleri arasında en önemlisi""dir ve dönemin halifesi Mervân b. Muhammed b. Mervân’ın kendi ağzından veliaht oğlu Abdullah’a yaptığı nasihatleri içermektedir. Eserde halife bazen ...

Abdulhamîd Yahyâ el-Kâtib