Yazar : Abdülcelîl b. Molla Cemil

Tercüme

Nasîhatü’l-mülûk

Eser Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed et-Tûsî el-Gazzâlî'nin (ö. 505/1111) Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar için kaleme aldığı Nasîhatü’l-mülûk adlı Farsça eserinin mütercim tarafından yapılan Arapça ...

Abdülcelîl b. Molla Cemil Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi