UA-128574582-4

Telif

Kitâbü's-sehmeyn ve a'mâri'l-mülûk ve'düvel

Yazar : Ebû Ma‘şer el-Belhî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 89
Eser Adı Kitâbü's-sehmeyn ve a'mâri'l-mülûk ve'düvel
Müellif Tam Künyesi Ebû Ma‘şer Ca‘fer b. Muhammed b. Ömer el-Belhî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ebû Ma‘şer el-Belhî
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 272
Vefat Tarihi Miladi 886
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Notlar Detaylı bilgi için bkz. MUAMMER DİZER, "EBÛ MA‘ŞER el-BELHÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-maser-el-belhi (30.11.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Tarih