UA-128574582-4

Telif

el-İhtiyârât fi'l-amel ve'l-havâic min umûri's-selâtîn

Yazar : Ebû Ma‘şer el-Belhî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 88
Eser Adı el-İhtiyârât fi'l-amel ve'l-havâic min umûri's-selâtîn
Müellif Tam Künyesi Ebû Ma‘şer Ca‘fer b. Muhammed b. Ömer el-Belhî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ebû Ma‘şer el-Belhî
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 272
Vefat Tarihi Miladi 886
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Yusuf b. Osman el-Hazim, Delilü’l-Musaneffat, eser no: 32, s. 29.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel