Telif

İsbâtü'l-imâme

Yazar : Ahmed b. İbrâhîm en-Nîsâbûrî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 805
Eser Adı İsbâtü'l-imâme
Müellif Tam Künyesi Ahmed b. İbrâhîm en-Nîsâbûrî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed b. İbrâhîm en-Nîsâbûrî
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı thk. Mustafa Galib. -- Beyrut: Dârü'l-Endelüs, 1984/1404. 95 s
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser adından da anlaşılacağı üzere imâmet meselesine değinen müstakil kitaplardan biridir. Müellif eserinde imâmetin gerekliliği, şartları, imama ittibâ', imamların vasıfları vb. konulara yer vermektedir.
Eserin Konu Başlıkları [Mukaddime] 1-5. İmâmetin zorunluluğu, imâmetin nefyi, mahlukâtın yaratılış cihetinden mertebeleri, imâmların var olmadığı durumlarda ortaya çıkacak problemler, imâmın hükmüne boyun eğme. 6-12. İmamın gerekliliği, imâmın vasıfları, filozofların siyaset taksimi, cihad, insanların faziletleri, Hz. Peygamberin ve Mü'minlerin emirinin faziletleri, içinde bulunduğumuz zamana uygun bazı şeylerin zikri.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Kelam