UA-128574582-4

Telif

Mesâilü'r-ruhbân ve'l-kıssîsîn fî hilâfeti Ebî Bekr es-Sıddîk

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 803
Eser Adı Mesâilü'r-ruhbân ve'l-kıssîsîn fî hilâfeti Ebî Bekr es-Sıddîk
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Dil Arapça
Kütüphane Adı Topkapı Sarayı Müzesi
Koleksiyon Adı Revan Köşkü
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 1600
Varak Numarası 42 vr.
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Hz. Ebû Bekir'in halifeliğinin çeşitli delillerle ispatının yapıldığı ve bununla ilgili meselelerin tartışıldığı bir kitaptır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel