UA-128574582-4

Tercüme

Terceme-i zahîretü’l-mülûk

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 795
Eser Adı Terceme-i zahîretü’l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Dil Türkçe
Kütüphane Adı İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Türkçe Yazmalar
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası TY02682
Eserin Türü Tercüme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Ali b. Şihâbüddîn Hasan b. Muhammed el-Hemedânî'nin Zahîretü'l-mülûk adlı Farsça eserinin Türkçe tercümesidir. Eserin mütercimi ise belli değildir. Zahîretü'l-mülûk özellikle dinî metinler ağırlıklı bir ahlâk-siyaset düşüncesinin anlatıldığı bir eserdir. Eserde bu metinler arasında en çok hadislere ağırlık verilmiştir. Esere hakim olan ağırlıklı konular ise daha çok doğrudan bireysel ahlâk konularıdır. Eserde dikkat çeken bir başka husus ise eserin iman-ibadet-ahlâk-aile hukuku-siyaset bağlamında kurgulanmasıdır. Kezâ bu konuların işlendiği bölümler de önce sırayla verilmiştir ve eserin yarısını (1-6. bab) teşkil etmektedir. 7-10. bablar arasındaki konular da aslında tüm bu bölümlerin her birinde ayrı ayrı yer alabilecek mahiyette bölümlerdir. Örneğin sabır, şükür, öfke, kibir vb. diğer kavramlar iman, ibadet, ahlâk ve siyaset konularında da işlenen fakat yer aldığı zeminlere göre değişen terimlerdir.
Eserin Konu Başlıkları 1-2. Bab: İman, ibadet/ubudiyet. 3-4. Bab: Güzel ahlâk, ebeveyn hakları. 5-6. Bab: Ahkâm-ı saltanât, saltanât-ı ma'neviye. 7-8. Bab: Emir bi'l-ma'rûf ve nehiy ani'l-münker, nimete şükretmek. 9-.10. Bab: Musibetlere karşı sabırlı olma, öfke ve kibri zemmetme.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Tasavvuf