UA-128574582-4

Telif

Esâs-ı umûr-ı devlete dâir risâle

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 789
Eser Adı Esâs-ı umûr-ı devlete dâir risâle
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Dil Türkçe
Kütüphane Adı İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Türkçe Yazmalar
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 6970
Varak Numarası 1b-20a vr.
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Müellifi meçhul bu eser isminden de anlaşılacağı üzere devlet kademelerinin esaslarına, kamu düzenine, mâlîye ve ilmiye sınıfına, devlet erkânına, dış işleri vb. konulara değinen önemli bir eser olup toplam dokuz bab üzere tertip edilmiştir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime. 1. Devlet işlerinin temeli: 2. Memleketin idaresi 3. Ailelerin terbiyesi. 4. Medreselerin nizamı. 5. Medreselerin ve ilimlerin teftîşi. 6. Danışman ve meclis-i âli'nin tertibi. 7. Şer'î ve aklî hükümler. 8. Allah'ın kullarının sıhhat ve selametinin sebepleri. 9. Defter işleri. 10. Akçe-i meskûk'un ayarının tamiri. 11. Dış işler.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel