UA-128574582-4

Telif

Mevâizü'l-mülûk ve'l-hulefâ ve'l-umerâ ve'l-vüzerâ

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 783
Eser Adı Mevâizü'l-mülûk ve'l-hulefâ ve'l-umerâ ve'l-vüzerâ
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Çorlulu Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 361
Varak Numarası 125 vr.
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Adaletin fazileti ve zulmün kötülüğü; geçmiş dönem ulemadan sâdır olan rivayetler; hükümdarlara, halifelere, emirlere ve vezirlere nasihatler; müslümanlara yötenici atanan vâliler vb konulara değinen bu eser toplam on iki bab ve bir hâtimeden müteşekkildir.
Eserin Konu Başlıkları 1-6. Bab: Adaletin fazileti ve zulmün kötülüğü; cihadın fazileti; önceki dönem hükümdarlar ve em irlerin nasihatleri; Hz. Ebûbekir'in siretinden seçkiler; Hz. Ömer'in siretinden seçkiler; Hz. Osman'la ilgili haberlerden seçkiler. 7-12. Bab: Hz. Ali'nin faziletine dair seçkiler; Ömer b. Abdülaziz'in siretinden seçkiler; salih kimseler ve zahidlerin haberleri ve bazı sözleri; bazı hükümdarlar; kitaba uygun hikayeler. Fasıl/Hâtime: İbretlikler, dünyanın kötülüğü.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü