UA-128574582-4

Tercüme

Terceme-i risâletü’n-nesâih bi-Abdullah-ı Ensâri

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 760
Eser Adı Terceme-i risâletü’n-nesâih bi-Abdullah-ı Ensâri
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 13.
Yüzyıl (Miladi) 19.
Vefat Tarihi Hicri 1243'ten sonra
Vefat Tarihi Miladi 1828'den sonra
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı H. Hüsnü Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00677-005
Varak Numarası 70a-71b vr.
Hattat-Müstensih Osman Pazarî
Yazma İstinsah Tarih 29 Ramazan 1243H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Tercüme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Abdullah Ensârî’nin nasihatlerinin Türkçe tercümesidir. Ensârî'nin müstakil Nasîhatnâme adlı eseri de mevcut olmakla birlikte mütercimin tercümesi bu eserden ve diğer kitaplarından derlenmiş olmalıdır.
Eserin Konu Başlıkları Eserde işlenen konular şöyledir: Ahlâkın bozulmasından sakınma, nefis muhâsebesi, dünya ve ahiret saâdeti, kanaat, Ehl-i sünnet ve'l-cemâat yolunu tutmak, gıybetten sakınmak, halkın sırlarını ifşa etmemek, nasihat, izzet, muhabbet vb.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü