UA-128574582-4

Telif

Nizâm ve kavânîn-i atîka ve ahlâk-ı ricâl-i devlet

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 753
Eser Adı Nizâm ve kavânîn-i atîka ve ahlâk-ı ricâl-i devlet
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 13.
Yüzyıl (Miladi) 19.
Dil Türkçe
Kütüphane Adı İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Türkçe Yazmalar
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 302
Varak Numarası 1b-36a vr.
Yazma İstinsah Tarih 1242H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Genel olarak mâlî, siyasi, idarî ve ahlâkî konulara değinen bu eser, müellifin ifadesine göre devletin sadrazamlarının talepleri üzerine telif edilmiştir. Dokuz bab üzerine tertip edilmiş olan eserde müellif, füzelânın hayatlarından seçmelere yer vermiştir. Eser mensur olmakla birlikte kıtalar da oldukça yoğun birşekilde kullanılmıştır.
Eserin Konu Başlıkları 1-3. Bab: Sadrazamın tavır ve ahlakı; Sadrazamın menakıbının ahvâli; hazine defterdarı ve divan erbâbının keyfiyeti. 4-6. Bab: Bektâşî ocağının keyfiyeti; reâyânın ahvâli, zulmün kötülüğü; serhad ve seraskerin ahvâl ve keyfiyeti. 7-9. Bab: Cimrilik, cömertlik, hırs, tama', kibir, hased, tevazu, ğurur, riya, kötü huyluluk; sadık dost, gıybet ve nemimenin zararları, zeâmet ve tımarın ahvâli.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü