Tercüme-Şerh

Terceme-i şerhü's-siyeri’l-kebîr

Yazar : Ayıntâbî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 730
Eser Adı Terceme-i şerhü's-siyeri’l-kebîr
Müellif Tam Künyesi Mehmed Münîb el-Ayıntâbî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ayıntâbî
Yüzyıl (Hicri) 13.
Yüzyıl (Miladi) 19.
Vefat Tarihi Hicri 1238
Vefat Tarihi Miladi 1823
Dil Türkçe
Eserin Türü Tercüme-Şerh
Eserin Baskısı I-II, İstanbul: Dârü't-Tıbaa, 1826.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Muhammed eş-Şeybânî’nin es-Siyerü’l-kebîr adlı eserine Serahsî tarafından yapılan Arapça şerhin Türkçe tercümesidir. Mütercim esere bir mukaddime ekleyerek eser, Şeybânî ve şarih Serahsî'nin hayatları hakkında bazı bilgiler verir. Ahmet Özel'in ifadesine göre "eserin askerliğin ve gazânın faziletine dair kısımları, eskiden yeniçerileri cesaretlendirmek için okutulan Hamzanâme vb. kitaplar yerine II. Mahmud’un emriyle alay müftüleri ve tabur imamlarınca askerlere ve zâbitlere okutulmuştur."
Eserin Konu Başlıkları Eserin konu başlıkları şöyledir: Rıbatın Fazileti Ordu Komutanlarına Yapılan Tavsiyeler Emirlik-Ordu Komutanlığı Seriyyeler Gönderme Bayrak, Sancaklar ve Parola Savaşta Dua ve İslam'a Davet Etmek Atlardaki Bereket ve Atların İyileri Hayvanlara Çıngırak Takmanın Zararları Savaşta Bağırmak Savaşta Sarık Giymek Haram Aylarda Savaş Bedevi Arapların Hicreti Müşriklere İyilik Yapmak Savaştan Önce Mübareze Savaşta Kendisini Vuran Kimse Savaşta Akrabayı Öldürmek Öldürülenler İçin Ağlamak Kesilmiş Başları Valilere Taşımak Silah ve Binicilik Savaşa Hazırlık Savaş Hiledir Savaştan Kaçmak Dâru'l-Harb'de İslâm'ı Kabul Edip Dâru'l-İslâm'a Hicret Etmemiş Olanların Durumu Yarayı Tedavi Etmek Altın Burun Protezi Takmak Antlaşmalı Düşmanın Malları Müşriklerin Camiye Girmeleri Kadınların Hamama Gitmeleri ve Hayvana Binmeleri Para İle Cıhad Etmek Müşriklerin Kaplarını Kullanmak, Yemeklerini ve Kestikleri Hayvanların Etlerini Yemek Kişiler Ne Zaman Müslüman Sayılır? Emirlerle Birlikte Cihad Etmek Zekât ve Humus Kimlere verilir İdarecilere İtaatin Sınırı Kadınların Erkeklerle Birlikte Savaşa Katılmaları Cihad ve Yapılması Caiz ve Yasak Olanlar Artçı Şükür Secdesi Korku Namazı Şehitlik ve Şehide Yapılacak İşlemler Duşmanla Savaşmak Üzere Orduya Katılanların Namazları Hür Müslümanın, Çocuğun, Kadının, Köle ve Zimmînin Eman Vermeler Emandan Sonra Müşriklerin Saldırıya Uğraması Eman Sayılmayan Şeyler Şartlı Eman Eman Lafızları Düşmandan Eman verilen Kişinin Tasdik Edildiği ve Edilmediği Yerler Müslümanın Dâru'l-Harb'den Getirdiği Durumu Şüpheli Kadının Hükmü Eman Sayılan ve Sayılmayan Şeyler Düşman Kişinin Eman Almadan Hareme Girmesi Şüpheli Olan Eman Eman Konusunda Muhayyerlik Başkası İçin Eman İstemek
Notlar Detaylı bilgi için bkz. AHMET ÖZEL, "AYINTÂBÎ, Mehmed Münîb", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ayintabi-mehmed-munib (15.12.2018). Eserin konu başlıkları için İslam Devletler Hukuku (çev. M. Said Şimşek, İbrahim Sarmış, İstanbul : EVS Dağıtım, 1980) adlı Türkçe tercümesi kullanılmıştır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh