UA-128574582-4

Telif

Hırzü'l-mülûk

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 707
Eser Adı Hırzü'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Hacı Mahmud Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 04974
Varak Numarası 1b-66 vr.
Hattat-Müstensih İmâmzâde Muhammed Râsim Efendi [Seyyid Abdullah'ın öğrencilerinden]
Yazma İstinsah Tarih 1131H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar (içinde), haz. Yaşar Yücel, Ankara: TTK(Türk Tarih Kurumu) Yayınları, 1988.
Eserin Çevirisi: Türkçe Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar (içinde), haz. Yaşar Yücel, Ankara: TTK(Türk Tarih Kurumu) Yayınları, 1988.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Sultan III. Murad’a ithafen kaleme alınan bu eserin müellifi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak eserin yöntem ve içeriğine bakılacak olunsa müellifinin devletin düzen ve işlerinin seyri hakkında şikayette bulunan biri olduğu göze çarpar. Sekiz fasıl üzere tertib edilen eser hükümdardan şehirlerin ve tersanelerin durumuna kadar devleti oluşturan birçok temel unsura yer vermektedir. Müellif bu unsurların işleyişine ve bozukluklarına dair önemli tespitlerde bulunarak bunların ıslâhına dair görüşlerine yer vermektedir.
Eserin Konu Başlıkları 1. Fasıl: Padişahın durumu. 2. Fasıl: vezirlerin durumu. 3. Fasıl: Beylerbeyilerin, emirlerin ve askerlerin durumu. 4. Fasıl: Ulemânın, şeyhlerin ve seyyidlerin durumu. 5. Fasıl: Defterdarların, nişancının, reisülküttabın ve defter-i hakanî emîninin durumu. 6. Fasıl: Reisületıbbânın (başhekimler), şehremîninin, aşçıbaşının, matbah emîni ve helvacıbaşının durumu. 7. Fasıl: İstanbul ve diğer bayındır şehirler ve Tersane-i Âmire’nin durumu. 8. Fasıl: venedik’in ve diğer kâfirlerin durumu.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. haz. Yaşar Yücel, Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar, Kitâb-ı Müstetâb, Kitâbu Mesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfi‘i’l-Mü’minîn, Hırzü’l-Mülûk, Ankara, 1988, s. 149).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü