UA-128574582-4

Telif

Nef‘ü’l-ḡazîr fî salâhi’s-sultân ve’l-vezir

Yazar : ed-Demenhurî Seydî Ahmed ed-Demenhûrî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 699
Eser Adı Nef‘ü’l-ḡazîr fî salâhi’s-sultân ve’l-vezir
Müellif Tam Künyesi Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Abdülmün'im ed-Demenhurî
Müellif Bilinen Kısa Adı ed-Demenhurî; Seydî Ahmed ed-Demenhûrî
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Vefat Tarihi Hicri 1192
Vefat Tarihi Miladi 1778
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 01914-00
Varak Numarası 13 vr.
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserde sultân ve vezirin salâhını kaleme aldığını belirten müellif Nehcü's-süluk ilâ nasîhati'l-mülûk adlı eserinden sonra bu eserini telif etmiştir. Eser bir mukaddime, dört bab ve bir hâtimeden müteşekkildir. Müellif eserini oluştururken hadislerden, sahabenin, ulemanın ve hukemânın sözlerinden, geçmiş hükümdarların yaşantılarından çokça istifade etmiştir. Ayrıca bu sözler ve hikayelerin yanında kendi tahlil ve görüşlerine de yer vermiştir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime: Sultana olan ihtiyaç. Birinci bab: Saltanatın fazileti. İkinci bab: vezirliğin (vizâret) fazileti. Üçüncü bab: Sultandan istenilenler (sultânın vazifeleri). Dördüncü bab: vezirden istenilenler (vezirin vazifeleri). Hâtime: Sultana, vezire ve diğer yöneticilere nasihatler.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü