Telif

Minhâcü’l-ümerâ fî ahvâli's-selâtin ve’l-vüzerâ

Yazar : Akovalızâde

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 691
Eser Adı Minhâcü’l-ümerâ fî ahvâli's-selâtin ve’l-vüzerâ
Müellif Tam Künyesi Akovalızâde
Müellif Bilinen Kısa Adı Akovalızâde
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Vefat Tarihi Hicri 1168
Vefat Tarihi Miladi 1755
Dil Türkçe
Kütüphane Adı İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Türkçe Yazmalar
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası TY01997
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Siyaset konularını ihtiva eden ve toplamda üç fasıl ve bir hâtimeden müteşekkil bir eserdir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime. 1. Fasıl: Padişah 2. Fasıl: Vezir [ve vezirlik] 3. Fasıl: Savaşla ilgili hususlar.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü