UA-128574582-4

Telif

el-Minhâc fî beyâni ahkâmi'l-uşr ve'l-harâc: el-Arâzî'l-emîriyye

Yazar : Abdullah b. Ahmed el-Mevsılî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 688
Eser Adı el-Minhâc fî beyâni ahkâmi'l-uşr ve'l-harâc: el-Arâzî'l-emîriyye
Müellif Tam Künyesi Abdullah b. Ahmed el-Mevsılî
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdullah b. Ahmed el-Mevsılî
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Vefat Tarihi Hicri 1159
Vefat Tarihi Miladi 1746
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Kallek, İslam iktisat düşüncesi tarihi, s. 27.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh