UA-128574582-4

Telif

Tezkiretü'l-mülûk

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 681
Eser Adı Tezkiretü'l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Vefat Tarihi Hicri 1137
Vefat Tarihi Miladi 1725
Dil Farsça
Kütüphane Adı British Library
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 9496
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı ed., Muhammed Dabîr-Siâkî, Tehran, 1989.
Eserin Çevirisi: Türkçe (İngilizce çev.) Tadhkirat al-muluk: a manual of Safavid administration (Circa 1137/1725) Persian text in facsimile (B.M. or. 9496). çev. ve şrh. Vladimir Fedorovich Minorsky, Cambridge: W. Heffer and Sons, 1943.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Hicrî 1137'de kaleme alınmış olan bu eser, Safevîler devletinin geç dönem siyasî tarihine, devlet teşkilatına, devlet adamlarına, din adamlarına, devletin mâlî, askeri, idârî yapısına dair önemli bilgilere yer vermekte olup kim tarafından kaleme alındığı bilinmemektedir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime. Birinci bölüm: Başkent İsfahan'da Şeyhü'l-İslam'ın görev ve sorumlulukları. İkinci bölüm: [Hükümdarın maiyeti]. Üçüncü bölüm: [vezir, sır kâtibi, diğer devlet erbâbı vb.] Dördüncü bölüm: [Maliye bakanlığı] Beşinci bölüm: [Başkan ve çevresi] Hatime: [Devlet yetkililerin gelirleri, diğer delirler]
Eserin Telif Tarihi 1137H
Notlar Detaylı bilgi için bkz., M. Ismail Marcinkowski, "Taḏkerat al-moluk", Encyglopediaedia İranica, 2008. www.iranicaonline.org/articles/tadkerat-al-moluk, 14.08.2018.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü