UA-128574582-4

Telif

Kitâbü’l-emvâl

Yazar : İbn Zencuye

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 68
Eser Adı Kitâbü’l-emvâl
Müellif Tam Künyesi Ebû Ahmed Humeyd b. Mahled b. Kuteybe el-Horasânî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbn Zencuye
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 251
Vefat Tarihi Miladi 866
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı thk. Şâkir Zib Feyyâz, I-III., Riyad: Merkezü’l-Melik Faysal li’l-Buhûs ve’d-Dirasati’l-İslâmiyye, 1986/1406.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Mâlî konulara değinen eser aynı zamanda müellifin hocası olan Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm’ın Kitâbü’l-Emvâl’i esas alınarak oluşturulmuştur. Nitekim eserin konu başlıkları ve konulardaki rivayet çoğunlukla aynıdır. Eserde her bölüm konulara dair hadislerin zikredilmesiye başlamakta müellif bu hadislere dair kendi fıkhî görüşlerine ve yorumlarına yer vermektedir. Kasım b. Sellâm hadislerin çoğunluğunu İbrahim b. İsmâil'den (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ), İbn Zencûye ise birçok hadisi hocası Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm'dan nakletmiştir. Bu arada müellif Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm’ın eserinde bulunmayan bazı konulara da yer vermiş, birkaç hususta onun görüşlerine muhalefet etmiştir. Eserde genel olarak imâmet bahsine, İslam devletinin mâlî gelir kaynaklarına, bu gelirlerin tasarruf edildiği yerlere, madenler ve zekat(sadaka) konularına değinilmektedir.
Eserin Konu Başlıkları Bab: İmamın halka ve halkın da imâma karşı sorumlulukları: Adil imâmlar, imâmlara itaat edip onları dinlemek vb. 1-5. Kitab: Fey gelirleri ve kaynakları, cizye; toprakların fethi, sünnetleri ve hükümleri; toprakların sulh yoluyla fethedilmesi; sulh açısından toprakların durumu, sünneti ve hükümleri; Hz. Peygamber ve ashâbının sulh ehli ile yazmış olduğu ahidler. 6-9. Kitab: Feyin kaynakları/mahrec, fey gelirinin tasarruf edileceği yerler; arazilerin hükmü, iktâsı, ihyası, himayesi; hums ve ahkamı ve sünnetleri; sadaka ve ahkamı.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. AHMET YILDIRIM, "İBN ZENCÛYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-zencuye (15.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh