UA-128574582-4

Derleme

Enîsü’l-mülûk

Yazar : Abdullâh Mâhir

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 660
Eser Adı Enîsü’l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Abdullâh Mâhir
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdullâh Mâhir
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Vefat Tarihi Hicri 1115
Vefat Tarihi Miladi 1703
Dil Türkçe
Kütüphane Adı İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Türkçe Yazmalar
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası TY02414
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Derleme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Sultan III. Ahmed Han'ın (1703 – 1730) hicrî 1115 (1703) tahta cülûsu gecesinde sultana ithafen nasihat amacıyla kaleme alınmıştır. Müellifin eserdeki ifadesine göre eser Tıbrü’l-mesbûk, Ahlâk-ı Muhsinî, Zahiretü’l-mülûk vb. eserler özetlenerek oluşturulmuştur. Eserde Sultan Mahmud Gaznevi, Abbâsî Halifesi Hârûn er-Reşîd, Ömer b. Hattab, Emevi halifeleri, Ömer b. Abdülaziz atıflar yapılmakta, beytü'l-mâl, sultânın saltanâtı ve raiyyesi için gerekli olanlar vb. konulara değinilmektedir.
Eserin Telif Tarihi 1115H/1703M
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü