UA-128574582-4

Telif

Telhîsât

Yazar : Anonim

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 653
Eser Adı Telhîsât
Eserin Anılan Diğer İsimleri Veliyüddin Telhisleri, [Bağdad Fatihi 4. Murad'a 1032 H. Yılında Yazılan Telhisat]
Müellif Tam Künyesi Anonim
Müellif Bilinen Kısa Adı Anonim
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1032'den sonra
Vefat Tarihi Miladi 1622'den sonra
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Beyazıd Devlet Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Veliyüddin Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 3205
Varak Numarası 96-106 vr.
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Rhoads Murphey "The Veliyuddin Telhis Notes on the Sources and Interrelations Between Koçi Bey and Contemporary Writes of Advice to Kings", Belleten, XLIII., sy. 171, 1979, s. 547-571.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Veliyüddin Telhisleri olarak da bilinen eser esasında on telhisten müteşekkil olup, dönemin Osmanlı Sultanı IV. Murat’a hicrî 1032 senesinde sunulmuştur. Müellifi meçhul bu telhislerde bazı devlet kademelerindeki ve tımar sistemindeki bozukluklara değinilerek bir takım tespitlerde bulunulmakta ve bunlara dair çözümlere yer verilmektedir. Telhislerin dikkat çeken yönlerinden biri de Koçi Bey Risaleleri olarak bilinen lâyihalarla bazı bölümlerinin birebir aynı olmasıdır.
Eserin Konu Başlıkları 1-2. Telhis: Sultan Süleyman Han'ın zamanının kemâli, Sultan Süleyman Han zamanında ihtilâl. 3-4. Telhis: Din ve devlete faydalı ve evla olan kaziyyeler, işlerin/makamların ehline verilip değiştirilmemesi. 5-6. Telhis: Harem-i Hümayun hizmetçilerinin [kayıt işleri ile ilgili makama getirilmeleri -ki böylelikle huzura kimlerin, ne için gelip-gittiği daha net anlaşılır], şer'i şerife muhalif satın almalar ve vakıfların erbâblarına ve sahiplerine dağıtılması. 7-8. Telhis: "Alemin tashih olmasına halk itikadı beyanında", Rumelinde olan ocak oğullarına gönderilecek hükm-ü şerif. 9-10. Telhis: Anadolu yakasındaki eyaletlerin zeâmet ve tımarlarının tashih olması, Saadetlü Padişahıma lazım olan ahvâl.
Eserin Telif Tarihi 1032H
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Rhoads Murphey "The Veliyuddin Telhis Notes on the Sources and Interrelations Between Koçi Bey and Contemporary Writes of Advice to Kings", Belleten, XLIII., sy. 171, 1979, s. 547-571.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Genel